For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten (cmd-tast på Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Phone: +47 52 75 47 00 Service: +47 488 52 888 Support: +47 488 52 488 Sales: +47 488 88 383

HSEQ Director

HSEQ Director

Frist: Snarest
Sted: Trondheim

 

Som HSEQ Director i ScaleAQ har du ansvar for konsernets samlede oppgaver innen fagområdene kvalitet, sikkerhet, ulykkesberedskap, ytre miljø og HSEQ.

 

 

Ansvarsområder

HSEQ Director har ansvar for:

 • Etablere og implementere rammeverk for HSEQ som gjennomsyrer hele virksomheten. Dette innebærer å bidra til etterlevelse av rammer, retningslinjer og krav til kvalitet, sikkerhet, security og ulykkesberedskap, ytre miljø og HSEQ
 • Lede HSEQ-arbeidet
  • Utvikle, organisere, implementere og løpende følge opp strategi, mål og tiltaksplaner innen fagområdet, både internt og mot underleverandører
 • Kommunisere og markedsføre HSEQ i alle avdelinger og på alle nivåer i konsernet
 • Utarbeide og implementere nødvendige støttesystemer og rutiner innen sikkerhetsstyring og avvikshåndtering innen HSEQ
 • Ansvar for å utforme systemer, retningslinjer og kompetansekrav for relevant HSEQ-arbeid i ScaleAQ
 • Arbeid med interne revisjoner og revisjoner av eksterne entreprenører og leverandører
 • Ansvar for HSEQ-manual, og sørge at denne er oppdatert i henhold til indre og ytre HSEQ krav.
 • Ansvar for HSEQ-kompetanseutvikling i organisasjonen for øvrig
 • Rapportere og følge opp HSEQ-relaterte måltall
 • Utvikle krise- og beredskapsplaner, og foreta jevne risikovurderinger
 

Utdanning

 • Høyere utdanning innen relevant fagområde
 

Arbeidserfaring/kompetanse

 • Ledererfaring fra kvalitets- og sikkerhetsledelse, miljøledelse eller HSEQ-ledelse i større bedrifter
 • Gode kommunikasjon- og formidlingsegenskaper – både på norsk og engelsk
 • Kunnskap om internkontroll, revisjon, avvikshåndtering og læring
 • Erfaring med analyser og utredninger

 

Som HSEQ Director i ScaleAQ får du en viktig rolle i et konsern og en bransje i sterk vekst og utvikling.

Steinsvik er nå en del av

Scale AQ

Etter flere års samarbeid går vi nå sammen med våre kolleger i Aqualine og AquaOptima for å danne ScaleAQ - den nye verdensledende aktøren innen havbruk.

Sammen vil vi skape vekst innen akvakultur ved å levere digital teknologi, engineering, infrastruktur og tjenester på en pålitelig, bærekraftig og innovativ måte.