For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten (cmd-tast på Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Phone: +47 52 75 47 00 Service: +47 488 52 888 Support: +47 488 52 488 Sales: +47 488 88 383

Steinsvik Group og Aqualine satser sammen

Flere nyheter

 • 24.11.2017

  Fjerndrift er kommet for å bli

  Fjerndrift av anlegg er ikke lenger for spesielt interesserte, men en høyst reell driftsform for en rekke oppdrettere…

 • 22.11.2017

  Steinsvik Group og Aqualine satser sammen

  Kverva Technology AS og Frøyaringen AS, som eier henholdsvis Steinsvik Group AS…

 • 23.08.2017

  AquaNor 2017

  AquaNor er over for denne gang. Steinsvik setter stor pris på den gode responsen og håper at dere fikk like mye ut av messen…

 • 20.06.2017

  Norge på langs

  Robin Halsebakk, som til daglig jobber i brønnbåtrederiet Sølvtrans i Ålesund, sykler denne sommeren Norge på langs…

Steinsvik Group og Aqualine satser sammenPublisert: 22.11.2017

Kverva Technology AS og Frøyaringen AS, som eier henholdsvis Steinsvik Group AS og Aqualine AS, har i fellesskap opprettet et nytt selskap som vil eie 100% av både Steinsvik Group og Aqualine. Det nye selskapet har en forventet omsetning i overkant av 1,5 milliarder kroner og 700 ansatte.


Kverva Technology eier 90,1% av selskapet, mens Frøyaringen eier de resterende aksjene. Både Steinsvik Group og Aqualine vil bestå som egne selskap etter transaksjonen, med en videreføring av dagens lokasjoner og virksomheter. Etableringen vil forsterke selskapenes satsning innen utvikling av fremtidens løsninger for oppdrettsnæringen, hvilket har vært hoveddrivkraften bak etableringen av det nye selskapet. Videre vil selskapene utfylle hverandre med hensyn til produkt- og tjenestetilbud, samt geografisk tilstedeværelse. Det er forventet at etableringen vil finne sted så snart nødvendige konkurranserettslige godkjennelser og gjenstående due dilligence-prosesser er fullført.


«Det har vært avgjørende for oss at selskapene har et sammenfallende verdigrunnlag hvor kompetanse og innovasjon verdsettes høyt. Steinsvik er drevet frem av en sterk lyst til å forbedre dagens oppdrettsteknologi, og vi finner den samme skaperlysten i Aqualine. Dette gir oss stor tro på at vi sammen skal hjelpe oppdretterne til å bli enda mer kostnadseffektive og produktive», sier Terje Eidesmo, CEO i Kverva Technology.


«Vi har store ambisjoner, og er sikre på at samarbeidet vil bidra positivt i utviklingen av næringen. Aqualine og Steinsvik har på ulike områder blitt ledende teknologiselskap i oppdrettsnæringen, og vi ser at vi utfyller hverandre og står sterkere sammen enn hver for oss. Dette gir grunnlag for å satse enda mer på forskning og utvikling, med et fokus på helhetlige og komplette løsninger», sier Trond Lysklætt i Aqualine.

 


For ytterligere spørsmål:
Terje Eidesmo, CEO Kverva Technology AS og styreleder i Steinsvik Group, tlf. 95938281
Trond Lysklætt, CEO Aqualine AS, tlf. 48011950

 


Om Steinsvik Group: Steinsvik er en ledende produsent og leverandør av robuste løsninger og produkter til havbruksnæringen, og har som mål å være en foretrukken samarbeidspartner innenfor havbruksteknologi. Gruppen har hovedkontor ved Haugesund og avdelinger langs norskekysten, og i Skottland, Chile, Oceania, Canada, Vietnam, Spania og Tyrkia. Omsetning i 2016 var i overkant av NOK 900 millioner og har økt ytterligere i 2017. Selskapet har ca. 600 ansatte. Se også www.steinsvik.no


Om Aqualine: Aqualine er en FOU-basert systemleverandør og produsent av flytekrager, fortøyningssystemer, marine engineering, nøter og service. Aqualine har hovedkontor i Trondheim, samt tre baser og lager i Norge (Frøya, Bømlo, Tovik), en servicestasjon for nøter på Hitra og et datterselskap i Australia. Selskapet omsatte for NOK 449 millioner i 2016 og forventer en betydelig økning i 2017. Aqualine er eid av Frøyaringen AS, som har hatt bistand av Pareto Securities i prosessen. Hjemmeside: www.aqualine.no


Om Kverva og Kverva Technology: Kverva AS er et investeringsselskap med marin sektor som fokusområde. Selskapets hovedkontor ligger i Trondheim. Kverva har i dag en portefølje bestående av eierposter i ledende selskaper innen sektoren, deriblant Kverva Technology AS. Marin sektor representerer en fremtidsrettet vekstnæring, hvor Kverva ser et stort potensial for verdiskapning. Kverva forvalter en betydelig kapitalbase og har en aktiv investeringsstrategi. Hjemmeside: www.kverva.no

 


Steinsvik er nå en del av

Scale AQ

Etter flere års samarbeid går vi nå sammen med våre kolleger i Aqualine og AquaOptima for å danne ScaleAQ - den nye verdensledende aktøren innen havbruk.

Sammen vil vi skape vekst innen akvakultur ved å levere digital teknologi, engineering, infrastruktur og tjenester på en pålitelig, bærekraftig og innovativ måte.